Pyhä rohkaisee puhumaan uskosta ja arvoista

Suomen evankelis-luterilainen kirkko valmistautuu kolmivuotiseen Pyhä-painopisteeseen. Painopisteen tarkoituksena on haastaa suomalaisia pohtimaan, mitä pyhä on. Teema on esillä seurakunnissa ja kirkollisissa järjestöissä vuosina 2010–2012.

 

Käsitteenä pyhä on kirkolle tuttu ja ominainen. Sen ymmärretään viittaavan johonkin ihmistä ja elämää suurempaan. Pyhä on jollain tavoin koskematonta ja erotettua, sitä kunnioitetaan ja pelätään. Se ei kuitenkaan ole vain luotaan työntävän kauhistuttavaa. Pyhä kiehtoo meitä ja kutsuu luokseen.

 

Miten media voi osallistua pyhän välittämiseen ja sen kohtaamiseen? Sanallisilla määreillä siitä on vaikea saada otetta. Entä visuaalisuus? Äänimaailma? Haaste on suuri ja yhteinen.

 

Media-aamiaisella 2.10.2009 Pyhä-painopisteen projektisihteeri Riikka Myllys, Kirkon Tiedotuskeskuksen tiedotuspäällikkö Iiris Kivimäki sekä tiedottaja Sanna Kivikoski kertoivat hankkeesta ja sen viestintäaikatauluista. He johdattelivat myös yhteiseen pohdintaan median mahdollisuuksista osallistua pyhän välittämiseen.

 

Pyhä näkyy myös evl.fi-sivustolla omana, laajana kokonaisuutenaan. Sivuston osoite on:

 

 tai

Verkkoviestin julkaisujärjestelmä