Ristin Voitto -lehti on vuoden mediatekijä

Vuoden 2008 Kristillisen mediapalkinnon luovuttaja, Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri isä Heikki Huttunen Ristin Voitto-lehden toimituksen ympäröimänä. Vas. toimittajat Niina Tuovinen ja Esko Halme, asiakaspalvelusihteeri Pirkko Fält-Rantanen ja Heikki Huttusen oikealla puollella päätoimittaja Leevi Launonen, toimituspäällikkö Anssi Tiittanen sekä toimittaja Heikki Salmela.

Neljättä kertaa valittu Kristillinen mediateko –tunnustus luovutettiin maanantaina 26.1. helluntaiherätyksen -lehdelle. Vuoden 2008 palkinnon luovutti pääsihteeri, isä Heikki Huttunen. Tunnustus lehdelle annettiin sen ennakkoluuloja poistavasta tiedottamisesta.

 

– Vuoden 2008 aikana Ristin Voitto -lehti on nostanut ekumenian kysymykset näkyvästi helluntailaiseen keskusteluun, valinnan tehnyt pääsihteeri Heikki Huttunen toteaa perusteluissaan.

 

– Lehti on tiedottanut ekumeniasta tasokkaasti ja saanut aikaan lukijakunnassaan ja muuallakin vilkasta keskustelua. Se on osoittanut, että asiallisella uutisoinnilla voidaan vaikuttaa muun muassa tietämättömyyteen perustuvien ennakkoluulojen karsimiseen.

 

– Nostaessaan rohkeasti esille eri näkökulmia se on pyrkinyt niissä tasapuolisuuteen. Yhtenä esimerkkinä tästä on viimeaikainen uutisointi Lähi-idän tilanteesta.

 

Lehti herätti joulun 2008 alla huomiota myös tarttumalla vaikeaan aiheeseen: helluntaiherätyksen piirissä vaiettuun pedofiliaan. Herännyt keskustelu johti helluntaiherätyksen työntekijäfoorumia Talvipäiviä laatimaan yhteisen kannanoton, jossa korostetaan lasten suojaamisen tärkeyttä, lasten kanssa työskentelevien taustojen tarkastamista ja turvaohjeiden merkitystä. Keskustelu johti myös yhden saarnaajan erottamiseen työstään.

 

Kristillisen medialiiton vuonna 2005 perustama Vuoden kristillinen mediateko tunnustus on luonteeltaan ekumeeninen, ja se luovutetaan vuosittain tammikuun 25. päivänä, joka on vanhassa kristillisessä perinteessä apostoli Paavalin kääntymyksen muistopäivä. Päivä on myös kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon päätöspäivä. Kyseinen viikko on viime vuosisadan syvimpiä ja laajimmalle levinneitä hengellisiä liikkeitä. (Sana)

 


Ristin Voitto -lehti

Verkkoviestin julkaisujärjestelmä